Toimintamuodot

HOPEAKIRSTU EDISTÄÄ TORNIOLAISTEN SENIOREIDEN
HYVINVOINTIA, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ

Hopealuuppinuoli hopa kirstu

Tornion etsivä Seniorityö

Tornion Seniorikahvilanuoli hopa kirstu

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiantuntijaluennot

Kolmannen sektorin, Tornion kaupungin ja seurakunnan toimintojen esittelyt

SenioriSantranuoli hopa kirstu

Hopeakirstun ohjaajan puhelinneuvonta, ohjaus ja kotikäynnit

Osaajakirstunuoli hopa kirstu

Vapaaehtoiset osaajat, harrasteryhmien vetäjät

Kylärinkinuoli hopa kirstu

 Vapaaehtoisten vertaistuki ja ystävätoiminta

 

kukka hopeakirstu toimintamuodot